Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mục tiêu vận động tài trợ: Phấn đấu đạt 5 triệu USD

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội ngày 6-12 nhằm thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để chi trả bản quyền truyền hình AIG III trong lãnh thổ Việt Nam cho UB Olympic châu Á (2,5 triệu USD) và hỗ trợ công tác tổ chức đại hội. Mục tiêu BTC đề ra là phấn đấu có được doanh thu 4-5 triệu USD (tương đương 60-80 tỷ đồng), hoặc thấp nhất là 3,5 triệu USD.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/45/190131