Mức xử phạt vi phạm các quy định về phát hành sản phẩm thông tin báo chí

Gốc
Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết mức xử phạt cụ thể đối với vi phạm các quy định về phát hành sản phẩm thông tin báo chí?

Trần Mai Liên (TP Hồ Chí Minh) Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, tại Điều 12 Nghị định số 02/2011/NĐ-CP ngày 6-1-2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản nêu rõ: 1- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ một triệu đồng đến ba triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Không ghi giá bán trên sản phẩm thông tin báo chí. b) Bán sản phẩm thông tin, báo chí lưu hành nội bộ. 2- Phạt tiền từ ba triệu đồng đến năm triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Cản trở việc phát hành sản phẩm thông tin báo chí hợp pháp. b) Bán sản phẩm thông tin, báo chí nhập khẩu trái phép. c) Phát hành sản phẩm thông tin, báo chí không có giấy phép xuất bản. 3- Phạt tiền từ mười triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi phát hành các sản phẩm thông tin, báo chí không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành. 4- Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1, điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều này. Ban bạn đọc

Tin nóng

Tin mới