Mũi Cà Mau Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới

Gốc
Tháng 5-2009, Tổ chức UNESCO công nhận mũi Cà Mau là Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới. Ngày 24-4-2010, tỉnh Cà Mau sẽ long trọng tổ chức lễ công bố sự kiện quan trọng và vinh dự này.

Tại Khu Dự trữ Sinh quyển mũi Cà Mau mỗi hệ sinh thái đều lưu giữ nguồn tài nguyên sinh vật, tài nguyên địa chất phong phú, có giá trị bảo tồn cao, đã và đang được các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế quan tâm bảo vệ. Việc bảo tồn nguồn lợi đa dạng sinh học nơi đây đang đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trong khu vực và toàn cầu, đồng thời góp phần gìn giữ di sản sinh quyển cho nhân loại. ĐỖ THÙY MAI

Tin nóng

Tin mới