Nếu làm bài thơ "8/3 phụ nữ thích gì" chắc phải đọc đến mai, thôi thì trích một đoạn.

Ngày mùng 8 tháng 3
Em cứ thích thích là
Vì được vô số thứ
Từ cái “lão” chồng già

Này thì là lời chúc:
“Vợ trẻ, xinh nhất nhà
Luôn luôn là Hoa hậu
Của ba bố con ta”

Này thì là quà tặng
Có tiền thì đi mua
Hết tiền đành ... xin khất
Lĩnh lương rồi anh đưa

Này thì là “Hoa Súng”
Chẳng bao giờ phải mua
Bao năm rồi không héo
Tươi nguyên như ngày xưa

Rồi lại được đặc cách
Chẳng phải làm việc nhà
Cơm canh không phải nấu
Tối còn được mát-xa

...

Còn rất nhiều thứ nữa
Nhưng em chẳng nhớ ra
Tóm lại là em thích
Ngày mùng 8 tháng 3!