Mừng cho phim Việt

Hanoinet - Đi qua đoạn thời gian mà các nhà làm phim "phục kích" để cho phim ra rạp - mùa phim Tết - giờ ngoái đầu nhìn lại, chợt thấy một tín hiệu mừng cho điện ảnh nội.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=23&NewsId=130557