Mừng ngày nhà giáo

(BNS) Mừng thầy cô năm 2007 Chúc các em năm học đạt điểm cao Quyết tâm giữ vững phong trào Năm nào lên lớp cũng cao hơn nhiều Vượt trên tất cả chỉ tiêu

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2007/11/mlnews.2007-11-13.4441821218