Muối mặt vì thói keo kiệt của vợ

Gốc
(aFamily)- Cái tính keo kiệt, đến độ vắt cổ chày ra nước của mợ khiến nhiều phen cậu tôi bị muối mặt với người thân, bạn bè, chòm xóm...

Tin nóng

Tin mới