Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mười sự kiện du lịch nổi bật năm 2007

NDĐT - Tổng cục Du lịch hôm nay công bố mười sự kiện du lịch nổi bật của năm 2007. Sau đây là những sự kiện xếp theo thứ tự bình chọn.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112462&sub=127&top=39