"Muốn cưới, phải ăn cơm trước kẻng!"

Gốc
Nhân dịp Xuân về, chúng tôi đã “cải trang” thành đôi tình nhân đi xem bói. Sau một hồi xem bài, xem tay, v.v... thầy bói phán: "Muốn cưới được nhau, phải... ăn cơm trước kẻng!"

Tin nóng

Tin mới