Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Muốn giữ ghế, các bộ trưởng phải nộp bài thi để Thủ tướng chấm điểm

Báo Đại Đoàn Kết
Gốc

Lần đầu tiên tại Pháp, các bộ trưởng sẽ được "cho điểm" những việc họ thực hiện. Giống như trong một số công ty tư nhân, các bộ trưởng cũng cần đạt được "doanh số" do Tổng thống và Thủ tướng giao cho nếu không muốn bị sa thải.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hautruong/2008/7/66725.cand