Muốn giữ ghế, phải lụy đội tuyển!

Những vấn đề mà Thường trực LĐBĐ VN (VFF) khóa V đưa ra ở Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) VFF lần thứ 7 vừa rồi, trong đó trọng tâm là đề án chuyên nghiệp hóa bóng đá VN, nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều.

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/242863.asp