Trang web Emolument.com đã tổng hợp và phân tích dữ liệu từ 26.000 cựu sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học tại Anh để tìm ra những chiếc nôi sinh ra nhiều nhà lãnh đạo kinh doanh nhất.

Dưới đây là 9 ngôi trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp trở thành CEO cao nhất tại Anh:

9. Đại học Sheffield

Muon tro thanh CEO, hay hoc nhung truong Dai hoc nay cua Anh - Anh 1

Đại học Sheffield là trường cũ của Jim O'Neill, người từng đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Goldman Sachs và Hilary Mantel, tác giả của cuốn tiểu thuyết Wolf Hall.

8. Đại học Leicester

Muon tro thanh CEO, hay hoc nhung truong Dai hoc nay cua Anh - Anh 2

Đại học Leicester đã được thành lập từ năm 1921. Hiện nay, ngôi trường này có khoảng 18.000 sinh viên.

7. Royal Holloway

Muon tro thanh CEO, hay hoc nhung truong Dai hoc nay cua Anh - Anh 3

Khi mới thành lập vào năm 1879, ngôi trường này chỉ dành cho các sinh viên nữ. Royal Holloway bắt đầu chấp nhận sinh viên nam từ năm 1945.

6. Đại học London

Muon tro thanh CEO, hay hoc nhung truong Dai hoc nay cua Anh - Anh 4

Đại học London có 18 trường Đại học thành viên với khoảng 140.000 sinh viên. Các ngôi trường thuộc Đại học London như Đại học King, trường Birkbeck, trường Goldsmiths...

5. Đại học Leeds Beckett

Muon tro thanh CEO, hay hoc nhung truong Dai hoc nay cua Anh - Anh 5

Đại học Leeds Metropolitan đổi tên thành Leeds Beckett vào năm 2014. Với khoảng 26.000 sinh viên, đây là ngôi trường lớn thứ 20 tại Anh.

4. Đại học Strathclyde

Muon tro thanh CEO, hay hoc nhung truong Dai hoc nay cua Anh - Anh 6

Ngôi trường hơn 200 tuổi này đang có khoảng 21.000 sinh viên

3. Đại học Birmingham

Muon tro thanh CEO, hay hoc nhung truong Dai hoc nay cua Anh - Anh 7

Đây là một trong những ngôi trường đầu tiên giảng dạy về kinh doanh tại Anh.

2. Đại học Cambridge

Muon tro thanh CEO, hay hoc nhung truong Dai hoc nay cua Anh - Anh 8

Cambridge là trường đại học lâu đời và danh tiếng nhất trong Top 9.

1. Trường kinh doanh London

Muon tro thanh CEO, hay hoc nhung truong Dai hoc nay cua Anh - Anh 9

Theo thống kê của Emolument.com, cứ 20 sinh viên tốt nghiệp trường kinh doanh London thì có 1 người nắm vai trò lãnh đạo tại các công ty.