Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Muốn và không

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Việc điều chỉnh quyền, lợi ích theo hướng tách bạch, độc lập có sự giám sát, gắn với trách nhiệm, tránh sự lạm quyền nhằm vi phạm, phát sinh tiêu cực để trục lợi hoặc có những hướng đi không mong muốn là việc làm cần thiết của quản lý Nhà nước ở mọi lĩnh vực. Sự phản ứng của những nhóm lợi ích nằm trong phạm vi điều chỉnh cũng là điều dễ lý giải.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/8/98039.cand