Muôn vàn giấy phép con gây khó cho doanh nghiệp

Gốc
Từ tháng 7-2016, khi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp có hiệu lực, có nhiều các loại giấy phép con đã được bãi bỏ. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nhiều bộ, ngành vẫn đang áp dụng cùng lúc nhiều chế độ, phương thức quản lý khác nhau đối với một mặt hàng, là cơ sở để nhiều giấy phép con tiếp tục tồn tại.

Tin nóng

Tin mới