Trước đề nghị của Công ty cổ phần Gas Việt Nhật về việc xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại "hệ thống nạp gas cho đồ uống", Tổng cục Hải quan cho biết, nếu xác định trước mã số với từng thiết bị cụ thể cần có hồ sơ riêng.

Muon xac dinh truoc ma so voi tung thiet bi cu the can co ho so rieng - Anh 1

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: T.Trang.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rõ về việc xác định trước mã số hàng hóa.

Đối chiếu với quy định, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên. Cụ thể: Đơn đề nghị xác định trước không điền đầy đủ thông tin hoặc thông tin còn sơ sài tại các Mục 10, Mục 11, Mục 12, Mục 13, Mục 14, Mục 17, Mục 18, Mục 19, Mục 20, Mục 21.

Đối với trường hợp nhập khẩu hệ thống máy móc, thiết bị, Tổng cục Hải quan cho biết, để đề xuất mã số cho hệ thống, đề nghị Công ty nghiên cứu Chú giải 3, 4, 5 Phần XVI Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC và Điều 7, Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK.

Trường hợp Công ty đề nghị xác định mã số của từng thiết bị riêng lẻ thì đề nghị Công ty lập hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đối với từng thiết bị cụ thể.

Do đó, Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn nêu trên kèm toàn bộ hồ sơ để Công ty cố phần Gas Việt Nhật biết, điền đủ thông tin trên đơn theo mẫu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Hải Nam