Muốn

Gốc
Ngày cuối tuần, trong bữa điểm tâm, chồng chúi mũi vào đọc báo. Vợ bưng cà phê lên. Sau khi uống ngụm đầu tiên, chồng tức giận nói:

- Em biết là anh không thích uống cà phê có đường mà!

- Tất nhiên em biết. Nhưng em muốn được nghe anh nói gì đó!

H.M (st)

Tin nóng

Tin mới