Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mường Ống gọi - Bút ký của PHẠM NGỌC CẢNH

Báo Nhân Dân
Gốc

Tôi yêu Mường. Bây giờ có ai nghi ngại thì tôi vẫn phải nói vậy. Rằng tôi yêu Mường. Càng đến tuổi lớn lên, được đi đó đi đây, tôi càng tin chắc rằng có cái gì dăng díu vào đời tôi. Không mười thì cũng một. Rằng tôi yêu Mường. Mẹ tôi đã thổi vào tôi tình yêu ấy.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119470&sub=124&top=43