Không chỉ tạo ra những loại mứt truyền thống, chị Cao Thị Anh Quí còn cho ra đời những sản phẩm mứt trái cây đáp ứng nhu cầu thị trường