MWG: Thành viên BKS Hoàng Xuân Thắng đăng ký bán 20,000 cp

Gốc
Nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân, trong thời gian từ 30/07 đến 27/08/2015, ông Hoàng Xuân Thắng – Thành viên BKS CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) đăng ký bán 10,000 cp. Giao dịch theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

Tài liệu đính kèm:
20150727_20150727 - MWG - Thong Bao GD CDNB-Hoang Xuan Thang.pdf

Thiên Minh

Tin nóng

Tin mới