TTO - Ngày 29-3, nước Mỹ lại một phen bàng hoàng sau khi một tay súng nã đạn vào một trung tâm y tế ở bang Bắc Carolina, khiến sáu người chết tại chỗ và hai người khác chết tại bệnh viện.