(SGGP 12G) Theo các báo Los Angeles Times, Washington Post sáng nay, các nhân viên cơ quan di dân liên bang đã mở đợt truy quét người nhập cư lậu tại bang California trong hơn 1 tuần qua, bắt giữ hơn 1.150 người.