Lầu Năm Góc đã đưa ra nhiều tội danh đối với sáu nghi phạm chủ chốt vụ khủng bố 11/9. Bên nguyên đang tìm kiếm án tử hình chống lại các nghi phạm này.