Thượng nghị viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua cải cách tài chính nhằm tăng cường khả năng đối phó với những suy thoái, khủng hoảng như đã xảy ra. Tuy nhiên một số vấn đề quan trọng vẫn đang cần giải quyết tiếp.

Đạo luật cải cách hành chính tăng cường hệ thống giám sát các rủi ro về tài chính Cải cách tài chính đang đến với nước Mỹ khi ngày 20/5/2010, sau hơn ba tuần tranh luận căng thẳng, Thượng nghị viện Mỹ đã phê chuẩn dự thảo luật sẽ làm hệ thống tài chính Mỹ có thay đổi lớn nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái. Để có hiệu lực, đạo luật này sẽ phải được Hạ nghị viện Mỹ thảo luận, thông qua vào tháng 12/2010. Với kết quả đó, đây được coi là thành công lớn thứ hai về mặt lập pháp của chính quyền Tổng thống Barack Obama trong năm 2010 sau luật cải cách về hệ thống y tế. Sau khi Thượng nghị viện Mỹ phê duyệt dự thảo luật cải cách tài chính, Tổng thống Obama trịnh trọng hứa đảm bảo đưa đạo luật này về đích đúng hạn để bảo vệ sự ổn định tài chính của đất nước trong khi vẫn duy trì sức mạnh và các chức năng quan trọng của ngành công nghiệp tài chính Mỹ và coi đó là vấn đề trung tâm đối với sự thịnh vượng và khả năng cạnh tranh của nước Mỹ trên phạm vi kinh tế toàn cầu. Đạo luật cải cách hành chính tăng cường hệ thống giám sát các rủi ro về tài chính, tăng sức mạnh, quyền lực cho Cơ quan bảo hiểm tài khoản tiền gửi Liên bang để xác định được những tập đoàn tài chính khổng lồ nào suy yếu, buộc các chủ nợ và những cổ động liên quan phải chia sẻ, gánh vác thua lỗ. Đạo luật này cũng sẽ tạo ra một Cơ quan độc lập bảo vệ tài chính của người tiêu dùng và siết chặt việc giám sát các hoạt động tài chính phái sinh đồng thời yêu cầu hầu hết các hợp đồng thương mại phải thông qua các kênh kiểm tra sạch. Cơ quan mới này sẽ giải quyết nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống giữa các ngân hàng được quản lý, kiểm soát chặt chẽ với các nhà môi giới chứng khoán và những Cty tài chính quản lý kém. Việc kiểm soát chặt chẽ vốn và các tiêu chuẩn khác đối với ngân hàng có thể bị các đối tác khắp nơi trên thế giới chỉ trích kịch kiệt. Điều quan trọng nhất trong đạo luật nhằm phòng ngừa khủng hoảng đó là giải pháp chính quyền. Theo đó bất kỳ một Cty tài chính lớn nào, không kể là ngân hàng đều có thể bị bắt giữ, tịch thu theo quy định. Vậy đạo luật này có thể phòng ngừa khủng hoảng tài chính được không ? Tự nó thì không thể làm được. Một số điểm quan trọng nhất cần có của cuộc cải cách tài chính thuộc phạm vi ngoài tầm ảnh hưởng của luật này. Việc kiểm soát chặt chẽ vốn và các tiêu chuẩn khác đối với ngân hàng có thể bị các đối tác khắp nơi trên thế giới chỉ trích kịch kiệt. Những đề nghị về thuế của chính quyền Obama với các ngân hàng lớn dường như đi trước các quy định pháp luật khác. Những hứa hẹn tốt đẹp của đạo luật cải cách tài chính Mỹ mang lại đang được cả nước Mỹ và thế giới theo dõi vì tầm ảnh hưởng rộng lớn của chúng. Tuy nhiên tác động tiêu cực của chúng thì chưa thể lường trước vì lịch sử lập pháp về tài chính cho thấy mỗi sự thay đổi đều mang đến cả sự bất lợi không ngờ. Mặc dầu vậy, vào lúc này Nhà Trắng vẫn có thể liên hoan mừng thắng lợi bước đầu mà một năm trước không dám nghĩ tới. Hoa Chi