Mỹ có thể giảm chi tiêu quốc phòng

Gốc
(ĐSCT) Với nền kinh tế đang lâm vào khủng hoảng và chi tiêu quân sự ở mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ II, các quan chức quân sự và chuyên gia đang lo rằng Mỹ có thể phải bắt đầu giảm chi tiêu cho quốc phòng.

Tin nóng

Tin mới