Theo quyết định ngày 7/10, ITC sẽ xem xét toàn diện để xác định việc xóa bỏ thuế chống bán phá giá có dẫn đến việc tiếp tục hay tái diễn gây ra những thiệt hại vật chất đối với ngành cá da trơn nội địa Mỹ trong một thời gian nhất định hay không.