Mỹ công bố các biện pháp tăng cường an ninh mạng quốc gia mới

Gốc

Ngày 22/2, Mỹ đã công bố một loạt biện pháp nhằm củng cố an ninh mạng quốc gia, bao gồm tăng cường tài trợ cho các chương trình an ninh mạng trọng điểm để bảo vệ trước các mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/my-cong-bo-cac-bien-phap-tang-cuong-an-ninh-mang-quoc-gia-moi-204483.htm