Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mỹ đầu tư thêm vốn vào các ngân hàng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Bộ Tài Chính Mỹ lập ra chương trình tái cấp vốn như một phần trong chương trình giải trừ tài sản xấu (TARP). Bộ Tài Chính dành 250 tỷ USD trong chương trình để đầu tư vào các tổ chức tài chính Mỹ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=118764