Mức án trên được Lầu Năm góc chính thức đưa ra cùng cáo trạng đối với 6 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố 11.9.2001 tại Mỹ.