Lầu Năm Góc vừa khẳng định khoảng 3.200 binh sĩ bổ sung sẽ được triển khai tới Afghanistan trong mùa xuân này để giúp NATO chống Taliban.