TT - J.K. Rowling đã (tạm) nghỉ hưu, song cậu bé phù thủy đang bắt đầu sứ mạng mới ở các trường học trên đất Mỹ, nơi các quyển sách dành cho thiếu nhi được nâng niu như các hình mẫu về văn học và học thuật.