Mỹ: Fed ra tay chống đỡ hệ thống tài chính

Gốc
Cuộc khủng hoảng tín dụng đã lan tới trung tâm đầu não của hệ thống tài chính Mỹ, khi Ngân hàng Bear Stearns, một thiết chế tồn tại từ 85 năm nay và từng sống sót qua cuộc Đại suy thoái và cuộc chiến tranh thế giới II, đã phải cầu cứu và nhận được nguồn tín dụng khẩn cấp do chính phủ liên bang hỗ trợ.

Tin nóng

Tin mới