Theo báo cáo công bố ngày 16/1 của Bộ Lao động Mỹ, mặc dù chỉ tăng ở mức khiêm tốn 0,3% trong tháng 12/07, song giá các mặt hàng tiêu dùng của Mỹ tính chung trong cả năm 2007 lại tăng với tốc độ cao nhất trong 17 năm qua.