Mỹ giúp 20 địa phương triển khai phòng chống AIDS

Gốc
Tính đến thời điểm này, đã có 20 tỉnh và thành phố trong cả nước triển khai dự án Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS do Hoa Kỳ hỗ trợ.

Tin nóng

Tin mới