(HNMO)- Lầu năm góc hôm qua 25/3 cho biết Bộ Quốc Phòng Mỹ đã gửi nhầm 4 ngòi nổ tên lửa đến Đài Loan vào mùa thu năm 2006. Những đầu đạn này đã được cất giữ trong một nhà kho ở đây và phía Mỹ vừa nhận được thông báo về sự nhầm lẫn vào tuần trước.