(Vitinfo) - Hôm 02/01/2008, Lầu năm góc tuyên bố Hoa Kỳ “hoài nghi” việc Bình Nhưỡng sẽ đưa ra một bản tuyên bố đầy đủ về chương trình hạt nhân của nước này sau khi CHDCND Triều Tiên lỡ hẹn hạn cuối cùng hôm 31/12.