Theo thông báo ra ngày 19/12 của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã quyết định hoãn đợt giảm quân số tại châu Âu.