NDĐT – Ngân hàng JP Morgan Chase vừa tăng giá trị chào mua ngân hàng đầu tư Bear Stearns lớn thứ năm phố Wall lên 10 USD/cổ phiếu so với đề xuất ban đầu là 2 USD/cổ phiếu.