Hanoinet - "Hy vọng rằng chúng tôi có thể nói rõ với họ rằng chúng tôi sẽ kết thúc hội nghị G20 này bằng một số đề xuất cụ thể", ông Biden nói.