VIT- AFP đưa tin: Hôm 05/3, người đứng đầu Lầu Năm Góc, ông Robert Gates đã tuyên bố rằng ông không tin vào khả năng diễn ra cuộc xung đột quân sự giữa Venezuela và Colombia, tuy nhiên Washington tin tưởng Colombia có thể tự bảo vệ mình trong trường hợp xấu nhất xảy ra.