Các chuyên gia kinh tế thế giới cảnh báo các nước châu Á sẽ không thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ.