Theo tin nước ngoài, một "bị vong lục" của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang tìm cách hạn chế và kiểm soát chặt chẽ hơn các cuộc tiếp xúc thăm viếng giữa các quan chức quân sự của Trung Quốc và Mỹ.