Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mỹ lại treo thưởng bắt các thủ lĩnh Taliban và al-Qaeda

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Các tấm áp phích và cáo thị đăng tên và ảnh của 12 thủ lĩnh lực lượng nổi dậy "đặc biệt nguy hiểm" được trưng khắp các đường phố miền đông Afghanistan.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/10/76018.cand