Nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra giữa quân đội Syria và lực lượng do Mỹ chống lưng xung quanh khu vực Raqqa nhằm giành lại quyền kiểm soát từ tay phiến quân IS.