Ngay lập tức, đề xuất tăng ngân sách chiến tranh này đã bị nhiều nghị sỹ đảng Dân chủ, trong đó có Thượng nghị sỹ Robert Byrd, Chủ tịch Ủy ban chuẩn chi ngân sách Thượng viện, phản đối vì cho rằng dù đầu tư lớn nhưng không chắc đảm bảo được an ninh nước Mỹ.