Mỹ loại Bắc Triều Tiên khỏi danh sách khủng bố

Gốc
Theo tờ Washington Post, hôm nay Chính quyền Bush sẽ xem xét việc tạm thời loại Bắc Triều Tiên khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố.

Tin nóng

Tin mới