Tổ chức nghiên cứu Conference Board (CB) vừa cho biết Chỉ số Lòng tin Tiêu dùng (CCI) ở Mỹ trong tháng 3/08 đã giảm xuống 64,5 điểm, so với mức 76,4 điểm trong tháng 2/08, thấp hơn nhiều so với mức dự đoán 73 điểm của các nhà phân tích được hỏi ý kiến trong cuộc điều tra do Thomson/IFR tiến hành.