(HNM) - Buôn bán ma túy, bạo lực do ma túy đang là "quốc nạn" của Mê-hi-cô. Mỹ là quốc gia có 3.380km biên giới với Mê-hi-cô đang trở thành thị trường béo bở của giới buôn bán ma túy Mê-hi-cô.