Ngày 8-4, Văn phòng Giải trình trách nhiệm của Quốc hội Mỹ đã công bố báo cáo với kết luận: Nhân viên liên bang chi xài quá lãng phí và chi sai nguyên tắc đến hàng triệu USD.