Ngày 29.3, một tay súng đã bất ngờ tấn công vào một viện dưỡng lão ở Bắc Carolina, Mỹ và xả hàng tràng đạn vào những người già đang sống tại đó. 7 người, hầu hết trên 80 tuổi và 1 y tá chăm sóc bị thiệt mạng.