Mỹ phát triển hệ thống GPS thế hệ mới vào năm 2013

Gốc
Theo các phương tiện thông tin đại chúng của Pháp, để bảo đảm vị trí hàng đầu và tuyệt đối trong lĩnh vực dẫn đường, định vị toàn cầu, vượt qua hệ thống Galileo của EU và Trung Quốc, vừa qua Mỹ đã quyết định nâng cấp với quy mô lớn nhất trong lịch sử đối với hệ thống định vị toàn cầu GPS của mình để sản xuất ra hệ thống GPS thế hệ thứ ba.

Tin nóng

Tin mới